Sunday, March 17, 2013

zaheer kashmiri ki gazal

zaheer kashmiri ki gazal

GAZAL
ZAHER KASHMIRI
NAME:PERZADAH DAASTAGIR ZAHEER
Takhallus; ZAHEER
(1994-1919)
Talab asodagi ki arsaye dunya main rakhte haiN
Ommed fasal gul he aur qadam sahra main rakhte haiN
Hoye haiN is qadar manos ham peman e farad se
Ke ab dil ka safena hijr ke darya main rakhte haiN
Basahar ko dekhiye ba iyN hama sahil pe marta he