Monday, March 11, 2013

MUHAMMAD IBRAHEM ZAUQ KI GAZAL

MUHAMMAD IBRAHEM ZAUQ KI GAZAL

GAZAL
ZAUQ 
NAME:MUHAMMAD IBRAHEM
Takhallus:  ZAUQ  (1854-1789)
Layi hayat aaye qaza le chali chale
Apni khoshi se aye na apni khosi chale
Ho umarekhizar bhi to ho malom waqte morg
Ham kya rahe yahaN abhi aye ahi chale
Kam hoN ge is basat pe ham jaise bad qomar
Jo chal ham chale so nihayat buri chale
Dunya ne kis ka rahe fana main diya he sath
Tum bhi chale chalo yonhi jab tak chali chale
nazaN na ho khirad pe jo hona he ho wahi
Danish teri na kuch meri Danish wari chale
Jate hoye shoq main haiN is chaman se Zooq
Apni bala se baze saba ab kabhi chale