Friday, February 22, 2013

mazhar imam ki gazal Mai janta hoN nazdek o dorm era tha

mazhar imam ki gazal Mai janta hoN nazdek o dorm era tha

Gazal:
Poet: Mazhar imam
(1930-
Mai janta hoN nazdek o dorm era tha
Bichad gaya jo main us se qosor mera tha
Jo pawoN  aaye the mere wo us ke the
Wo dil badha tha jo us ke huzur mera tha
Bada guror tha donoN ko ham nawai par
Nigah us ki thi lekin suror mera tha
Wo aankh merit hi jo us ke samne nam thi
Khmosh wo tha ke yom e neshor mera tha
Kaha ye sab ne ke jo war the usi par tha
Magar ye kya ke badan chor chor mera tha